שינויים ברוח התקופה

30 אפריל , 2020

שינויים ברוח התקופה

אומרים ששינוי הוא הקבוע היחידי בחיינו והתקופה האחרונה הייתה מלאה בשינויים… נדמה שהתחלנו לסגל ולשכלל את הרגלי העבודה מהבית והנה אנחנו חוזרים שוב למשרד.

כולנו בדרך לשגרה חדשה – מוכרת וגם זרה. אולי גם אתם תדרשו לחזור עוד רגע לשגרת הבוקר שקצת נשכחה – לבגדי העבודה, לנסיעות ולפרידה מהמשפחה והבית למשך יום העבודה. כל שינוי, גם חיובי, יכול לעורר מתח ולדרוש מאתנו מאמץ מוגבר. בהתאם, אנחנו רגילים להקדיש תשומת לב להסתגלות אצל ילדים ולנסות 'לרפד' ולרכך עבורם מעברים.

למעשה, ילדים גמישים ומסתגלים מהר יותר ממבוגרים. אך האם אנחנו מקדישים רגע להסתגלות שלנו? האם נוכל לזהות מראש את מוקדי האתגר האישיים שלנו ולשאול איך נוכל להקל על עצמנו בהם? גם מעבר לאתגרים האישיים של כל אחד ואחת – אולי אם נקבל את העובדה שגם אנחנו זקוקים באופן טבעי להסתגלות ולא ננסה 'להיאבק בזה', נוכל לשחרר כבר חלק מהלחץ הנלווה? לצד העובדה שיש קושי טבעי במעברים, יתכן שהתקופה האחרונה העלתה אצלנו סימני שאלה לגבי השגרה הקודמת.

לשאלות כאלה, שנובעות מקול פנימי עמוק, כדאי לתת מקום בעת הזו. אולי נוכל לקחת מימי הקורונה גם כמה הרגלים שהשפיעו בצורה חיובית על חיינו ולהמשיך אתם הלאה? אולי נוכל לנצל את שבירת השגרה שנכפתה עלינו, לטובת בחינה מחודשת של הבחירות שלנו, שתוביל להלימה גבוהה יותר בין הרצוי והמצוי בחיינו?