מהותי - פעילות עם מהות - תנאי שימוש באתר
 • רכישת כרטיסים ותיאום פעילות
 • תנאי שימוש

  השימוש באתר (www.mahuti.co.il ), לרבות התכנים והשירותים המוצעים בו וכל חלק מאלה (“האתר“), כפוף לתנאי שימוש אלה (“תנאי השימוש” ו/או “הסכם זה“). על-ידי גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או כל פעולה אחרת באתר הנך (“אתה“) מתחייב כי קראת וקיבלת על עצמך את תנאי השימוש וכי הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין מהות החיים חברה לתועלת הציבור בע”מ (“החברה“). במידה ואינך מסכים עם תנאי מתנאי השימוש עליך לחדול באופן מיידי מלעשות כל שימוש באתר.

  תנאי השימוש של האתר עשויים להשתנות מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא הודעה מראש. במקרה של שינויים מהותיים החברה תודיע לך על כך באימייל או על-ידי פרסום הודעה בדף הבית של האתר.

  1. רישיון

  בכפוף לתנאי השימוש, החברה תעניק לך רישיון מוגבל בזמן, ניתן לביטול (בשיקול דעתה הבלעדי של החברה), לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה, ללא זכות מתן רישיונות משנה, לעשות שימוש אישי ולא מסחרי באתר.

  2. השירות

  באתר תוכל לקבל מידע על מהותי, מרכז הפעילויות של מהות החיים, ועל הפעילויות השונות (“פעילויות המרכז”). כמו כן, תוכל להירשם לאתר ולרכוש פעילויות  על ידי רישום ומילוי טופס הזמנה מקוון.
  אין בהרשמה ו/או בשימוש באתר בפני עצמם כהרשאה להיכנס, להשתתף ו/או להשתמש בפעילויות המרכז. יובהר כי פעילויות המרכז, כפי שמופיעות האתר, עשויות להשתנות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. ככל שמתוארות מפורסמות ו/או מוזכרות באתר פעילויות של צדדים שלישיים, החברה אינה נותנת כל מצג בנוגע לפעילויות אלה ואינה אחראית להן. על פעילות של צדדים שלישיים יחולו התנאים של סעיף 7 להלן.

  3. מדיניות ביטול פעילויות

  • ניתן לבטל הזמנה לפעילות במרכז עד 14 ימי עסקים טרם מועד הפעילות ולא פחות מ 7 ימי עסקים טרם מועד הפעילות. עלות דמי ביטול 5% מערך הפעילות או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
  • בגין ביטול ההשתתפות במועד שהינו פחות מ 7 ימי עסקים לפני תחילת הפעילות ועד 4 ימי עסקים לפני תחילת הפעילות, יחויב מזמין הפעילות בדמי ביטול בשיעור של 50% מעלות הפעילות.
  • בגין ביטול ההשתתפות במועד שהינו פחות מ- 3 ימי עסקים לפני תחילת הפעילות (או בכל מועד אחר קרוב יותר למועד הפעילות), יחויב מזמין הפעילות במלוא סך ההזמנה.

  הודעה על ביטול ההזמנה תעשה בכתב לדוא”ל : info@mahuti.co.il או טלפונית למספר: 03-7181333

  החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות דמי ביטול בהתאם למדיניותה ובכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 והתקנות והותקנו מכוחו.

  החברה עושה כל מאמץ על מנת לקיים פעילות סדירה לרווחת הקהל, ואולם במקרה בו שונה או נדחה תאריך הפעילות מחמת מאורע שאינו בשליטת החברה או מחמת כח עליון, החברה תשיב החזר כספי מלא בגין הפעילות שהוזמנה, ככל שתחפוץ בכך. לחילופין, החברה תתאם לך מועד פעילות חלופי.

  4. הגבלות ואיסורים

  אתה מצהיר ומתחייב כי הנך לפחות בן 14 וכי תעשה באתר אך ורק שימוש אישי שאינו מסחרי וזאת בכפוף לתנאי השימוש. הנך מתחייב שלא: (א) למכור, להעניק רישיון (או רישיון משנה), להשכיר, להמחות, להעביר, לשעבד ו/או לחלוק עם צד ג’ כל חלק בזכויותיך תחת תנאי השימוש; (ב) לגבות תשלום כלשהו מכל אדם עבור הרשמה לפעילויות המרכז; (ג) להעביר, להפיץ, להעתיק, להעמיד לרשות הציבור ו/או לשדר את האתר ו/או כל חלק ממנו; (ד) להפנות לאתר על-ידי שימוש במסגור (Framing); (ה) לעשות שימוש באתר ו/או להפיץ כל חלק ממנו באזורי שיפוט בהם פעולה זו ו/או כל חלק מהאתר מהווים עבירה על החוק, או בהם פעולה זו תכפיף את החברה ו/או מי מהגורמים הקשורים אליה לחובת רישום בתחום סמכות השיפוט או מדינה כאמור; (ו) לעשות, לעודד, לקדם, להנחות ו/או לסייע לאחר לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי, פוגעני ו/או מזיק; (ז) לבקר באתר ו/או בכל חלק ממנו באופן בלתי מורשה ו/או לעשות שימוש באתר תוך שימוש בשיטות ו/או אמצעים שאינם מורשים, כולל בין היתר רובוטים, זחלים, עכבישים ו/או כל אמצעי אוטומטי אחר; (ח) לשנות, לתרגם, להנדס לאחור (אלא אם הדין החל אוסר באופן מפורש הצבת הגבלה כאמור), לעשות כל ניסיון לגלות את קוד המקור של כל חלק באתר ו/או כל תוכנה הקשורה אליו ו/או ליצור יצירות נגזרות שלו; (ט) לעשות כל שימוש באתר באופן העלול לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של האתר ו/או כל חלק ממנו ו/או העלול להכפיף את החברה לחובה לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של האתר ו/או של כל חלק ממנו ו/או שימוש שעלול להעניק לצד ג’ את הזכות לשנות או ליצור יצירות נגזרות מהאתר ו/או קוד המקור.

  5. קניין רוחני

  כל זכויות הקניין הרוחני באתר, כולל בין היתר ומבלי לגרוע בתוכנות, פלטפורמות, אלגוריתמים, טכנולוגיה, עיצוב, מידע, שירותים, טקסט (כולל כתבות ומאמרים), קבצים, קטעי וידאו, תמונות, אפליקציות, סאונד ומוזיקה (כולל רדיו מהות החיים) וכל תוכן קנייני אחר הם קניינה של החברה ו/או של מרשיה, להם כל הזכויות בחומרים אלה, כולל כל זכויות הקניין הרוחני הקשורים עמם. משמעות המונח “זכויות קניין רוחני” הוא, בין אם הן רשומות או לא, בכל העולם: (א) זכויות הקשורות ביצירות כתובות, עיצוב וצילום כולל זכויות יוצרים; (ב) סימני מסחר, סימני שירות, לוגואים, שמות מסחריים, מוניטין; (ג) פטנטים, בקשות פטנט ואמצאות; (ד) זכויות המקבילות לאלה המוזכרות לעיל וכל זכות קניינית אחרת הקשורה בקניין לא מוחשי; (ה) פיצולים, המשכים, הארכות, חידושים ורישום מחדש של כל זכות מהזכויות המוזכרות לעיל, בין אם קיימים היום או שיוגשו, יירשמו ו/או יתקבלו בעתיד.

  כל זכויות הקניין הרוחני באתר, כולל בין היתר ומבלי לגרוע בתוכנות, פלטפורמות, אלגוריתמים, טכנולוגיה, עיצוב, מידע, שירותים, טקסט (כולל כתבות ומאמרים), קבצים, קטעי וידאו, תמונות, אפליקציות, סאונד ומוזיקה (כולל רדיו מהות החיים) וכל תוכן קנייני אחר הם קניינה של החברה ו/או של מרשיה, להם כל הזכויות בחומרים אלה, כולל כל זכויות הקניין הרוחני הקשורים עמם. משמעות המונחאין באמור לעיל כדי להוות מצג לגבי בעלות החברה בתכנים של צדדים שלישיים (אנא ראה סעיף 7 להלן), אלא רק אזהרה לידיעתך כי התכנים מוגנים.

  הנך מסכים ומודע לכך כי לחברה הזכות המלאה, בכל זמן בו תחפוץ ומכל סיבה שהיא או ללא סיבה כלל, לעצב מחדש, לשנות את הסדר, המבנה והמפרט, המאפיינים וכל רכיב ו/או אספקט אחר של האתר או כל חלק ממנו.

  אין בתנאי שימוש אלה ו/או בדבר כלשהו הרשום באתר כדי להוות העברה ו/או מתן זכויות כלשהן בנוגע לזכויות קניין רוחני בחלק כלשהו באתר פרט לרישיון המוגבל שבסעיף 2 לעיל.

  6. תגובות גולשים

  ייתכן כי כחלק מהשימוש באתר תוכל לפרסם באתר תגובות ותכנים מטעמך (“התוכן שלך”). אתה נושא בסיכון שכרוך בפרסום התוכן שלך ותהא האחראי הבלעדי לתוכן שלך ולעמידתו בתנאי שימוש אלה ובהוראות כל דין. החברה אינה מתחייבת לבדוק ולסנן ולא תישא באחריות כלשהי לתוכן שלך. החברה עשויה, בשיקול דעתה הבלעדי לסנן, לחסום, לערוך או להסיר את התוכן שלך ו/או לשנות אופן הצגתו באתר.

  אתה מעניק בזאת לחברה רישיון בינלאומי, בלתי מוגבל בזמן ושאינו בלעדי הניתן להעברה ולמתן רישיונות משנה, לעשות שימוש, להעתיק, להפיץ, להעמיד לרשות הציבור, לשדר ולערוך את התוכן שלך, וזאת לצורך תפעול האתר, קיום תנאי שימוש אלה וקידום ופרסום החברה ו/או האתר וכל זאת ללא חובת תשלום תמלוגים ו/או כל תשלום אחר.

  הנך מצהיר ומתחייב כי הנך האחראי היחיד לתוכן שלך וכי: (א) אין החברה וגם לא תהא בעתיד חייבת בתשלום כלשהו (כולל תמלוגים) לכל גורם בגין שימוש בתוכן שלך במסגרת השימוש באתר ו/או בגין הצגתו באתר; (ב) התוכן שלך ו/או כל חלק ממנו והשימוש בו במסגרת האתר: (1) הינו מדויק, עדכני ומלא; (2) לא יכלול ו/או יקדם פעולות בלתי חוקיות; (3) לא יכלול ו/או יקדם גזענות ו/או דברי הסתה ו/או אפליה על רקע דת, גזע, מין, גיל או מצב בריאותי; (4) לא יכלול תוכן פורנוגראפי; (5) לא יכלול דיבה ו/או לשון הרע; (6) לא יפר כל דין; (7) לא יפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו ו/או את זכותו לפרטיות; (8) ככלל אינך רשאי לכלול בתוכן שלך מידע פרטי על אדם אחר (כולל תמונה) ו/או תוכן כלשהו שיש בו זכויות קניין רוחני של גורם שלישי, אך אם בכל זאת יכלול התוכן שלך אחד מאלה, אתה מתחייב להשיג את אישורו, רישיונו והסכמתו של אותו גורם שלישי לעשות שימוש בתוכן ו/או במידע הפרטי במסגרת ההסכם ובמסגרת האתר וכן את אישורו, רישיונו והסכמתו לכל שימוש על-ידי החברה במסגרת ו/או בקשר עם ההסכם.

  7. תוכן של גורמים שלישיים

  חלק מהתוכן והחומרים הזמינים באתר, כולל תגובות גולשים, עשויים להיות מסופקים מטעם צדדים שלישיים. כל הדעות, העצות, ההצהרות, השירותים, ההצעות, המידע והתוכן המוצגים באתר מטעם ו/או שמקורם בצדדים שלישיים כולל בין היתר טקסטים, תמונות, ציורים וקטעי וידאו, שייכים למי שיצר ו/או פרסם אותם ואינם בהכרח מייצגים את עמדות החברה. החברה אינה מקדמת ו/או מפרסמת ו/או ממליצה עליהם בדרך כלשהי; ואינה עורכת ו/או מבקרת ו/או מסננת ו/או בודקת אותם אלא רק משמשת כפלטפורמה להצגתם וריכוזם במקום אחד.

  ככל שהאתר מכיל לינקים לשירותים ומשאבים חיצוניים, החברה אינה שולטת בזמינותם ותכנם של שירותים ומשאבים אלה. במידה ויש לך שאלה, השגה ו/או בעיה בכל עניין הנוגע לשירות ו/או תוכן כאמור, או כל לינק המפנה אליהם, עליך להפנותם לאותו צד ג’ שמספק אותם. לינקים כאמור עומדים לרשותך באתר רק לנוחותך ואין האתר אחראי ללינקים ו/או תוכן כאמור. במידה ותעזוב את האתר על-ידי הקשה על לינק ו/או תצרוך ו/או תצפה ו/או תעשה שימוש כלשהו בתוכן שלא מטעם החברה, דע כי הנך עושה זאת באחריותך בלבד. התוכן אליו אתה נחשף באמצעות לינקים לא פותח, נערך ו/או נבדק על-ידי החברה והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק או אבדן שנגרמו מסיבה כלשהי הקשורה בשירותים, מידע ו/או כל תוכן המסופק בידי אתרים אחרים, כולל בין היתר כתוצאה מעיכובים, פגמים ו/או השמטות העשויות להיות בו. החברה אינה מציגה מצגים ו/או נותנת הבטחות ו/או המלצות ולא תהיה לה כל אחריות לתוכן כלשהו המסופק על-ידי צד ג’. אנו ממליצים כי כאשר אתה מופנה לאתרים ולתכנים של צד ג’ בלינק, תהיה זהיר ותקרא לעומק ותציית לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים ותכנים כאמור ותוודא כי האתר מתאים לגילך ולאופי השימוש שלך ברשת האינטרנט..

  8. הודעה והסרה

  במידה ומוצג באתר תוכן ו/או יצירות שבבעלותך ולדעתך מפר זכויות יוצרים שלך ו/או פוגע בפרטיותך ו/או הינו פוגעני ו/או מהווה דיבה הנך מוזמן ליצור קשר עם החברה בבקשה להסירו בכתובתinfo@mahuti.co.il תוך הפנייה מדויקת (כולל URL) לתוכן המפר וצירוף אסמכתא להיותו כזה וכן פרטי התקשרות, שם ופרטים מזהים. במקרה שהתוכן מפר הוא יוסר בהקדם האפשרי ותשלח אליך הודעה בדואר אלקטרוני בעניין.

  9. פרטיות

  מדיניות הפרטיות של החברה זמינה לעיונך בכתובת eol.co.il/privacy ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

  10. הגבלת אחריות

  אתר זה מועמד לרשותך כפי שהוא (“AS IS”) וללא אחריות ו/או הבטחה מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא ו/או מכוח דין (ככל שהדין החל מרשה זאת). ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, החברה אינה נותנת כל הבטחה ולא תישא באחראית, כולל בין היתר ומבלי לגרוע בנוגע לסחירות (Merchantability), הפרת זכויות והתאמה למטרה מסוימת (Fitness for Particular Purpose). החברה אינה מבטיחה שהאתר יהיה נגיש ללא הפרעה או נטול פגמים ותקלות, או שהאתר או השרת עליו מצוי האתר נקיים מוירוסים ו/או כל גורם מזיק אחר. החברה אינה מבטיחה ו/או נותנת מצג כלשהו בנוגע לשימוש באתר ו/או תוצאותיו של שימוש זה בכל הקשור לדיוק, אמיתות התוכן, מהימנות ו/או בכל עניין אחר. אתה האחראי הבלעדי לנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים ו/או המומלצים לדעתך להגן על-עצמך מפני תביעות, נזקים, אבדן ו/או סכנה העלולים לעלות כתוצאה ו/או בקשר עם שימושך ו/או הסתמכותך על האתר ו/או כל חלק ממנו.

  ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, בשום מקרה החברה והגורמים הקשורים אליה כולל שותפים, נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, בעלי מניות, סוכנים, נותני רישיון, קבלני משנה וספקים לא יישאו באחריות כלפיך ו/או כלפי כל ישות אחרת תחת כל תיאוריה משפטית, בין אם בעילה חוזית, נזיקית או אחרת, בין אם בשל נזק ישיר, עקיף, משני ו/או נסיבתי כולל ומבלי לגרוע אבדן רווחים, אבדן הזדמנויות עסקיות, אבדן הכנסה ו/או רווח, חסרון כיס, פגיעה במוניטין, אבדן מידע, פיצויים מיוחדים, עונשיים ו/או לדוגמא; הנובעים מ ו/או קשורים בכל דרך באתר, לרבות שימושך בו ו/או הסתמכותך עליו ו/או על כל חלק ממנו ו/או בכל תקלה, חוסר דיוק, השמטה, פגם, פרצת אבטחה ו/או כל כשל בביצוע ואספקת השירות על-ידי החברה.

  11. שיפוי

  אתה מתחייב להגן על ולשפות את החברה ומי מטעמה, כולל ומבלי לגרוע את כל בעליה, מנהליה, בעלי המשרה, הגורמים הקשורים אליה ועובדיה נגד כל אבדן, הוצאה, עלויות, תביעות, פיצויים (כולל הוצאות סבירות בשל שכר טרחת עו”ד, תעריפי מומחים וכל הוצאה סבירה אחרת הקשורה בהתדיינות משפטית) הנובעים מ ו/או שבאופן כלשהו קשורים עם שימושך באתר ו/או הפרה של תנאי השימוש על-ידך.

  12. ביטול

  החברה רשאית לבטל הסכם זה ו/או להשהות את זכותך להיכנס ו/או לעשות שימוש בכל חלק ו/או בכל האתר מכל סיבה וללא הודעה מוקדמת. עם הביטול עליך לחדול מיד לעשות כל שימוש באתר. במקרה של ביטול התנאים לחובתך בסעיפים הבאים ימשיכו להיות בתוקף 3-8, 10-13.

  13. כללי

  התנאים שבתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות הם התנאים היחידים והמלאים שחלים בינך לבין החברה בנוגע לנושא הסכם זה.

  דיני מדינת ישראל יחולו על תנאי שימוש אלה וכל הקשור ו/או הנובע מהם. לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל תביעה בקשר עם תנאי שימוש אלה, ולאף בית משפט אחר לא תהיה סמכות מקבילה להם.

  במידה ותנאי מתנאי השימוש יקבע כבלתי אכיף ו/או חסר תוקף על-ידי ערכאה שיפוטית, ייחשב כאילו שונה תנאי זה אך ורק בהיקף הנדרש כדי שיהיה אכיף ובר תוקף. אם בכל מקרה ייחשב התנאי כחסר תוקף ו/או לא אכיף, ייחשב התנאי כאילו נמחק מתנאי השימוש ולא יהפוך את יתר התנאים בתנאי השימוש לחסרי תוקף או ללא אכיפים.

  שום התנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה ו/או שיהוי ו/או עיכוב מצד כלשהו בהפעלת זכות מזכויותיו על פי הסכם זה ו/או הדין לא תחשב לויתור על זכות כלשהי או כהסכמה לאיזו הפרה או אי קיום תנאי הסכם זה או כנותנת דחייה או ארכה או כשינוי, ביטול או תוספת של איזה תנאי שהוא, אלא אם נעשתה בכתב ומפורשות.

  אין בהסכם זה כדי להקנות זכויות כלשהן למי שאינו צד לו, ואין הסכם זה בגדר חוזה לטובת אדם שלישי כמשמעו בחוק החוזים (חלק כללי), תשל”ג-1973.

  החברה רשאית להסב הסכם זה, כולו או בחלקו, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. אתה אינך רשאי להסב ו/או להעביר הסכם זה לצד ג’ ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב. כל הסבה בלתי מורשית תחשב כבטלה וחסרת תוקף.

  מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרות על-פי כל דין ו/או תנאי השימוש, החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שתהא ובכל עת בה תחפוץ בכך, להגביל ו/או לחסום את גישתך לאתר ו/או למנוע ממך את האפשרות לעשות בו שימוש ו/או בכל חלק ממנו, כולל בין היתר בשל סיבה ו/או תקלה טכנית ו/או הפרה של תנאי השימוש.

  במידה ויש לך שאלות בנוגע לתנאי השירות אנא צור עמנו קשר במייל: info@mahuti.co.il.

  סל הקניות
  • אין מוצרים בסל הקניות.