מהותי - פעילות עם מהות - תנאי שימוש באתר
דקות
cart_icon

תנאי שימוש – מרחב מהותי

תנאי שימוש

גולשים ומשתמשים יקרים, אנא קראו את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתר הפעילות שנוצר על ידי מרכז מהותי המהווה חלק מהות החיים חברה לתועלת הציבור בע"מ (להלן בהתאמה: "האתר"; "מהות החיים") שלהלן ביסודיות, בטרם תיכנסו לאתר או תשתמשו בשירותי האתר ובטרם תאפשרו לילדיכם או למי מטעמכם להשתמש בשירותי האתר. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן מהווים הסכם מחייב, לכל דבר ועניין, ביניכם לבין מהות החיים. לידיעתכם – כל שימוש בשירותי האתר או בחלק מהם (לרבות רישום לאתר, שימוש בתכני האתר ומתן אפשרות לאחרים להשתמש בפעילות המוצגת באתר ולקבל תנאי גישה לאתר) ("שירותי האתר"), יהווה הסכמה מפורשת מצדכם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. אם אינכם מסכימים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, כולם או חלקם, אל תגלשו באתר ואל תשתמשו בדרך כלשהי בשירותי האתר.

 

מדיניות הפרטיות של מהות החיים זמינה לעיונך בכתובת https://www.mahuti.co.il/privacy/ ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

 

מהות החיים היא חברה ללא מטרות רווח אשר, בין היתר, מפתחת תכנים בתחום ההתפתחות האישית ומפעילה אתרי אינטרנט המיועדים לקהל הרחב בכלל וקהילת החינוך בארץ בפרט. התכנים באתר זמינים לשימוש הגולשים. אנו ממליצים לקרוא את האמור למטה ולהבין את הפעילויות, השימוש והסיכונים האפשריים והכרוכים בגלישה ושימוש באתר. אנו קוראים למחנכים ו/או הורים לייעץ לילדיהם לא למסור כל מידע אישי מזהה בעת הגלישה ברשת האינטרנט ללא הסכמת ההורים ומעודדים אתכם ואת הילדים לפתח מודעות לשמירה על פרטיותכם ופרטיות הילדים והמידע עליהם, בעת גלישה באתר בפרט ובאינטרנט בכלל.

 

 1. אופן השימוש באתר

  • בתנאי שימוש אלה, המשתמש באתר הוא כל אדם הגולש באתר, בתשלום או שלא בתשלום. בין באישורו של האחראי על המנוי ובין שלא באישורו. בהסכם זה, "המשתמש באתר" משמעו לפחות אחת מן ההגדרות הבאות:

 

 •  גולש מעל 18 שנים;
 • אם הגולש הינו קטין (בן או בת מתחת לגיל 18 שנים), הורה או מבוגר אחר (בן 18 ומעלה) האחראי על המשתמש בשירותי האתר הפתוחים לשימוש;
 • מנהל מוסד הנרשם במסלול ההרשמה למשתמשים מוסדיים;

 

 • המשתמש באתר אחראי לכל פעולה אשר מבוצעת על-ידו, , וכן אחראי להביא את תנאי הסכם זה לידיעת המשתמשים מטעמו ולהבטיח ציות וקיום תנאיו. מהות החיים ממליצה כי תנהגו בזהירות, תשגיחו ותפקחו על השימוש של הגולשים מטעמכם באתר ( ככל שישנם) בפרט ובאינטרנט בכלל.

 

 • מהות החיים שומרת לעצמה את הזכות להגדיר בכל עת רמות גישה שונות לפי סוגי גולשים, בהתאם למדיניותה ולשיקול דעתה הבלעדי.

 

 • מהות החיים שומרת על זכותה להתאים, להשעות, להפסיק או לשנות את שירותי האתר או חלק מהם בכל עת, לרבות הרשאות גישה, זמינות של פעילויות ותכנים שונים, שעות פעילות, תוכן, וכן תוכנות ו/או ציוד הנדרשים לצורך גישה לשירותי האתר. מהות החיים שומרת על זכותה להגביל פעילויות מסוימות ו/או גישה לשירותי האתר כולם או מקצתם, וזאת ככל שהדבר אפשרי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. בכל מקרה, לא תישא מהות החיים באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור.

 

 • מהות החיים רשאית לשנות, לתקן, לגרוע או להוסיף על תנאי השימוש הללו, או חלקם, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי להודיע לכם על כך מראש. בכל מקרה של שינוי מהותי, מהות החיים תודיע למשתמש באתר על כך באימייל או על-ידי פרסום הודעה באתר.

 

 • מהות החיים תוכל להציע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, פעילויות ותכנים מיוחדים בכפוף לתנאים חריגים שיובאו לידיעת המשתמשים. מובהר בזאת כי השתתפות בפעילויות האמורות על ידי המשתמש באתר או מי מהמשתמשים מטעמו יחשב כהסכמה לתנאים החריגים, אשר יפורטו בסמוך לכל פעילות חריגה שכזו, ויחייב את המשתמש באתר.

 

 1. קניין רוחני

  • כל זכויות הקניין הרוחני לרבות אך לא רק מלוא זכויות היוצרים, בתוכנות, פלטפורמות, אלגוריתמים, טכנולוגיה, עיצוב, מידע, שירותים, טקסט (כולל כתבות ומאמרים), קבצים, קטעי וידאו, תמונות, אפליקציות, סאונד ומוזיקה וכל תוכן קנייני אחר הם קניינה של מהות החיים ו/או של מרשיה, להם כל הזכויות בחומרים אלה, כולל כל זכויות הקניין הרוחני הקשורים עמם. משמעות המונח "זכויות קניין רוחני" הוא, בין אם הן רשומות או לא, בכל העולם: (א) זכויות הקשורות ביצירות כתובות, עיצוב וצילום כולל זכויות יוצרים; (ב) סימני מסחר, סימני שירות, לוגואים, שמות מסחריים, מוניטין; (ג) פטנטים, בקשות פטנט ואמצאות; (ד) זכויות המקבילות לאלה המוזכרות לעיל וכל זכות קניינית אחרת הקשורה בקניין לא מוחשי; (ה) פיצולים, המשכים, הארכות, חידושים ורישום מחדש של כל זכות מהזכויות המוזכרות לעיל, בין אם קיימים היום או שיוגשו, יירשמו ו/או יתקבלו בעתיד.

אין באמור לעיל כדי להוות מצג לגבי בעלות מהות החיים בתכנים של צדדים שלישיים, אלא רק אזהרה לידיעתכם כי התכנים מוגנים.

 

הנכם מסכימים ומודעים לכך כי למהות החיים הזכות המלאה, בכל זמן בו תחפוץ ומכל סיבה שהיא או ללא סיבה כלל, לעצב מחדש, לשנות את הסדר, המבנה והמפרט, המאפיינים וכל רכיב ו/או אספקט אחר של שירותי האתר או כל חלק ממנו.

 

אין בתנאי שימוש אלה ו/או בדבר כלשהו הרשום בשירותי האתר כדי להוות העברה ו/או מתן זכויות כלשהן בנוגע לזכויות קניין רוחני בחלק כלשהו בשירותים.

 

 • ישנם אזורים או פעילויות באתר המאפשרים לכם להעלות תכנים שונים ומגוונים. זכויות היוצרים בתוכן שאתם מעלים אינו עובר למהות החיים, אך בהעלאת התוכן למערכת הנכם מעניקים בזאת למהות החיים רישיון שימוש בתוכן, שאינו אקסקלוסיבי, אינו מוגבל בזמן או מקום גיאוגרפי, חופשי מתשלום תמלוגים או תמורה אחרת, הניתן להעברה או המחאה על פי שיקול דעתה הבלעדי של מהות החיים, לעשיית כל שימוש בתוכן בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מהות החיים, בין אם באתר ובין אם בפלטפורמות, מערכות, תוכנות, אתרי אינטרנט ו/או מדיומים אחרים שבהם מהות החיים פעילה, בהווה ובעתיד.

 

 • הנכם מצהירים כי אתם בעלי מלוא הזכויות בתוכן שאתם מעלים, לרבות, אך לא רק, זכויות יוצרים וזכויות מבצעים ומשדרים, או שקיבלתם רישיון שימוש או הרשאה אחרת מבעל הזכויות הנכון בתוכן, להשתמש בתוכן בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלה או מכוח כל דין וכי התוכן שתבחרו להעלות: (1) לא יכלול ו/או יקדם פעולות בלתי חוקיות; (2) לא יכלול ו/או יקדם גזענות ו/או דברי הסתה ו/או אפליה על רקע דת, גזע, מין, גיל או מצב בריאותי; (3) לא יכלול תוכן פורנוגראפי; (4) לא יכלול דיבה ו/או לשון הרע; (5) לא יפר כל דין; (6) לא יפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו ו/או את זכותו לפרטיות; (7) ככלל אינך רשאי לכלול בתוכן שלך מידע פרטי על אדם אחר (כולל תמונה) ו/או תוכן כלשהו שיש בו זכויות קניין רוחני של גורם שלישי, אך אם בכל זאת יכלול התוכן שלך אחד מאלה, אתה מתחייב להשיג את אישורו, רישיונו והסכמתו של אותו גורם שלישי לעשות שימוש בתוכן ו/או במידע הפרטי במסגרת שימושך באתר וכן את אישורו, רישיונו והסכמתו לכל שימוש על-ידי מהות החיים כאמור בתנאי שימוש אלו.

 

 • מובהר בזאת כי אתם האחראיים הבלעדיים לתוכן שאתם מעלים לאתר ולתוצאות השימוש בתוכן או פרסומו במערכת וכי מהות החיים איננה נותנת את חסותה או את הסכמתה לאף תוכן שהמשתמשים מעלים לאתר ולא תהא לה אף אחריות, ישירה או עקיפה בכל הנוגע לתוכן או השימוש בו על ידכם או על ידי צד שלישי כלשהו.

 

 • הודעה והסרה של תכנים המפרים קניין רוחני

 

 • במידה ומוצג או משודר באתר תוכן ו/או יצירות שבבעלותך ולדעתך מפר זכויות יוצרים שלך ו/או פוגע בפרטיותך ו/או הינו פוגעני ו/או מהווה דיבה הנך מוזמן ליצור קשר עם מהות החיים בבקשה להסירו בכתובתinfo@mahuti.co.il תוך הפנייה מדויקת (כולל URL) לתוכן המפר וצירוף אסמכתא להיותו כזה וכן פרטי התקשרות, שם ופרטים מזהים. במקרה שהתוכן מפר הוא יוסר בהקדם האפשרי ותשלח אליך הודעה בדואר אלקטרוני בעניין.

 

 • חשוב שתדעו שכל התוכן שמועלה לאתר על ידי המשתמשים, מועלה על אחריות המשתמשים בלבד ולמהות החיים אין אף שליטה על התוכן שמשתמשים מעלים לאתר והיא איננה מבצעת ביקורת על התוכן שהמשתמשים מעלים לאתר ולא חלה עליה אף אחריות בשל העלאת תוכן פוגע וגם לא לכל נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לצדדים שלישיים, אם ייגרם, בשל העלאת תוכן פוגע על ידי מי מבין משתמשי האתר.

 

 1. הצהרות והתחייבויות

​​​​​​ המשתמש באתר מצהיר בזאת כדלקמן:

 • כי הינו/ה בן/בת 18 ומעלה ומוסמך/כת להתקשר בהסכם זה.
 • כי הוא/היא וכל המשתמשים מטעמו/ה יצייתו להוראות הסכם זה במלואן ולהוראת כל דין במסגרת שימוש באתר.
 • כי הוא לבדו יהא אחראי לכל נזק אשר ייגרם כתוצאה מהסתמכותו או הסתמכות המשתמשים מטעמו על הנתונים המוצגים באתר או באמצעותו, וכי ידוע לו כי מהות החיים לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמשים או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש באתר או הסתמכות על המידע שמופיע בו.

 

 • כי ידוע לו שהפרטים האישיים שיימסרו על ידו יאוחסנו במאגר מידע המנוהל כדין על ידי מהות החיים ולא יועברו לכל גורם למעט הגורמים המפורטים במדיניות הפרטיות.

 

 • כי ידוע לו כי מהות החיים מספקת תכנים בלבד, והיא אינה מספקת כל ציוד או תשתיות הדרושים לצורך גישה לאינטרנט וקבלת שירותי האתר לרבות ציוד טלפוניה, מודמים ותוכנות גישה לאינטרנט.

 

 • המשתמש באתר מתחייב בזאת שלא להעתיק או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב ממהות החיים.

 

 • לא להשתמש במערכת ולא להעלות אליה אף תוכן באופן שמהווה הפרת סודיות או הפרת כל דין ו/או זכויות של צד ג', לרבות אך לא רק, הפרת זכות יוצרים ו/או זכות מבצעים ומשדרים ו/או סימן מסחר ו/או עיצוב ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי ו/או המצאה ו/או ביטויו של רעיון ו/או פגיעה במוניטין ו/או כל זכות קניין רוחני מכל סוג ו/או בזכות הפרטיות ו/או בכבוד האדם ו/או ברגשות הציבור ו/או לשון הרע ו/או השמצה ו/או ביוש ו/או פגיעה בזכות הפרסום. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובנוסף עליו, חל איסור מוחלט על ביצוע ו/או לשדל אחר לבצע ו/או להפוך לזמין דרך האתר כל איום (מפורש או משתמע), הוצאת דיבה, השמצה, ביוש, תוכן מגונה, פורנוגרפי או בעל אופי מיני, גס ו/או בוטה ו/או פגיעה בצנעת הפרט וחל איסור מוחלט על ביצוע כל פעולה באמצעות האתר שעולה לכדי עבירה פלילית ו/או שידול לעבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית ו/או שיש בו כדי לעודד התנהגות היכולה לעלות כדי עבירה פלילית ו/או הפוגעת ברגשות הציבור, במוסר ובתקנת הציבור, לרבות, אך לא רק, עבירה ו/או עוולה בניגוד לחוק המחשבים, תשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965, חוק האזנת סתר, תשל"ט-1979, חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.

 

 • להשתמש בפעילות המוצעת באתר בהתאם לתנאי שימוש אלה, מדיניות הפרטיות ובכפוף להוראות כל דין.

 

 • לא להשתמש בפעילות המוצעת באתר ו/או בשירותי האתר למטרות רווח או למטרות מסחריות וגם לא שיווקיות. לא לסחור בשום אופן, לרבות, אך לא רק, לא למכור, להעביר, להשכיר, להשאיל או להמחות את הרשאת השימוש שלכם באתר, כולה או חלקה, או את הרשאות הגישה שהוקצו לכם לאתר לאף צד שלישי אחר, בין אם בתמורה או ללא תמורה, באמצעותכם או באמצעות צד שלישי.

 

 • כי כל שימוש, "הורדה" או הדפסה של תכנים מהאתר תעשה לשימוש אישי בלבד ובהתאם להוראות הספציפיות המופיעות בכל דף ודף מדפי האתר. על אף האמור לעיל, מותרת "הורדה" או הדפסה של עותקים מהמידע כאשר הדבר נדרש לצרכים לימודיים או מחקריים ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים:

 

 • לא יבוצע כל שינוי או עיבוד של המידע.
 • המידע לא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט ולא יונגש לציבור באמצעות אתרי אינטרנט אחרים.

 

 • לפצות או לשפות את מהות החיים וכן כל גוף אשר קשור למהות החיים או גוף אחר מטעמם וכן כל בעל רישיון ובעל זכויות אחרות באתר בגין כל נזק שייגרם להם עקב הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש באתר או מי מהמשתמשים מטעמו. במידה ותתבע מהות החיים לדין על ידי אחד או יותר מהגורמים הנ"ל, מהות החיים שומרת על זכותה לנהל את ההגנה בעצמה בהליכים שיינקטו כנגדה בגין הפרת תנאי השימוש על-ידי המשתמש באתר או המשתמשים מטעמו והמשתמש באתר מתחייב לשתף פעולה עם מהות החיים בכל הליך משפטי כאמור.

 

 • ברישום ושימוש בשירות כחלק מתהליך הרישום, יידרש כל משתמש לבחור סיסמא ושם משתמש ("שם משתמש"). כמשתמש באתר הנך מחויב לספק לנו בכל מקום בו הנך נדרש לכך, מידע שהוא שלך או ניתן לך אישור לספק לנו אותו, מדויק, מלא ומעודכן. מבלי לגרוע מהוראות תנאי שימוש אלה או מכל דין ומבלי לגרוע מהתרופות והסעדים להם מהות החיים זכאית בכל מקרה של הפרת הוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, מהות החיים שומרת על זכותה לפעול במקרה של הפרת התחייבות זו, לרבות בדרך של ניתוק חד-צדדי של המנוי או הגבלתו. מובהר בזאת כי על הגולש יחולו האיסורים הבאים:

 

 • אין לבחור או להשתמש בשם משתמש של אדם אחר בכוונה להתחזות אליו.
 • אין להשתמש בשם הנתון לזכויותיו של כל אדם אחר ללא אישורו. מהות החיים שומרת לעצמה את הזכות, במסגרת שיקול דעתה הבלעדי, שלא לאשר שם משתמש אשר היא סבורה כי הוא אינו הולם או פוגע.
 • הפרת ההתחייבויות המפורטות לעיל, ובכלל זה – מסירת מידע מוטעה, תגרום לגביית יתרת התשלום באמצעות פרטי כרטיס האשראי שנמסרו, וזאת בנוסף לכל זכות העומדת למהות החיים על פי דין, לרבות הגשת תלונה במשטרת ישראל.

 

 • הגולש יהיה אחראי לשמירת סודיות הסיסמא ויישא באחריות לכל שימוש אשר ייעשה בסיסמא, אף אם נעשה ללא אישור. באחריות משתמש באתר לדווח לאתר בinfo@mahuti.co.il על אודות כל שימוש או חשד לשימוש לא מאושר במנוי ועל כל הפרת אבטחה אשר ידועה לו כולל אובדן, גניבה, או הפצת סיסמא ללא אישור. מהות החיים לא תישא באחריות לנזקים אשר ייווצרו כתוצאה משימוש לא מאושר במנוי.

 

 1. רכישה ודמי ביטול

  • עלות הפעילות תקבע על ידי מהות החיים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מהות החיים שומרת על זכותה לעדכן מחירים .

 

 • דמי ביטול: היה והתקבלה הודעת ביטול בכתב בפרק זמן שאינו עולה על ארבעה עשר יום מתאריך הרכישה – תבוטל הרכישה ויוחזרו דמי הרכישה ששולמו בניכוי של 5% מהסכום המלא (בהנחה שלא היה שימוש בפעילות). היה והתקבלה הודע ביטול בכתב לאחר ארבעה עשר יום מתאריך הרכישה לא יושבו דמי הרכישה. הזיכוי יעשה בתשלום אחד באמצעות העברה בנקאית.

 

 • מבלי לגרוע מהזכויות והסעדים להם מהות החיים זכאית בהתאם להוראות תנאי השירות וכל דין, למהות החיים גם הזכות להביא הסכם זה לידי סיום בכל מקרה של אי עמידה בתנאי ומועדי התשלום, וזאת מבלי לגרוע מזכותה לפעול לגביית החוב בכל האמצעים העומדים לה על פי דין או הסכם זה.

 

 1. הגבלת האחריות

  • הפעילות באתר מועמדת לרשותכם כפי שהיא ("AS IS") וללא אחריות ו/או הבטחה מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא ו/או מכוח דין (ככל שהדין החל מרשה זאת). ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, מהות החיים אינה נותנת כל הבטחה ולא תישא באחריות, כולל בין היתר ומבלי לגרוע בנוגע לסחירות (Merchantability), הפרת זכויות והתאמה למטרה מסוימת (Fitness for Particular Purpose). מהות החיים אינה מבטיחה שהפעילות תהיה נגישה ללא הפרעה או נטולת פגמים ותקלות, או שהפעילות או השרת עליו מצויה הפעילות נקיים מוירוסים ו/או כל גורם מזיק אחר. מהות החיים אינה מבטיחה ו/או נותנת מצג כלשהו בנוגע לשימוש בפעילות ו/או תוצאותיו של שימוש זה בכל הקשור לדיוק, אמיתות התוכן, מהימנות ו/או בכל עניין אחר. אתם האחראיים הבלעדיים לנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים ו/או המומלצים לדעתכם להגן על-עצמכם מפני תביעות, נזקים, אבדן ו/או סכנה העלולים לעלות כתוצאה ו/או בקשר עם שימושכם ו/או הסתמכותכם על הפעילות ו/או כל חלק ממנה.

 

 • ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, בשום מקרה מהות החיים והגורמים הקשורים אליה כולל שותפים, נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, בעלי מניות, סוכנים, נותני רישיון, קבלני משנה וספקים לא יישאו באחריות כלפיכם ו/או כלפי כל ישות אחרת תחת כל תיאוריה משפטית, בין אם בעילה חוזית, נזיקית או אחרת, בין אם בשל נזק ישיר, עקיף, משני ו/או נסיבתי כולל ומבלי לגרוע אבדן רווחים, אבדן הזדמנויות עסקיות, אבדן הכנסה ו/או רווח, חסרון כיס, פגיעה במוניטין, אבדן מידע, פיצויים מיוחדים, עונשיים ו/או לדוגמא; הנובעים מ ו/או קשורים בכל דרך בתכני האתר, לרבות שימושך בו ו/או הסתמכותך על האתר ו/או על כל חלק ממנו ו/או בכל תקלה, חוסר דיוק, השמטה, פגם, פרצת אבטחה ו/או כל כשל בביצוע ואספקת הפעילות על-ידי מהות החיים.

 

 • השימוש בפעילות ושירותי האתר ייעשה על אחריותם המלאה והבלעדית של המשתמשים. מהות החיים וכל חברה קשורה או מי מטעמן לא ישאו באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, הנובע בדרך כלשהי מן השימוש בשירותי האתר או מחוסר האפשרות להשתמש בשירותי האתר או בחלק מהם. הגבלה זו תחול גם אם מהות החיים ומי מטעמה צפו או יכולים היו לצפות את הנזק מראש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולזכויות של מהות החיים מכוח כל דין ובנוסף עליהם, בכל מקרה של טענה, דרישה או תביעה מצד המשתמש באתר או משתמש אחר לפיצויים בגין נזק כספי או אחר, ישיר או עקיף, בשל השימוש באתר, תוגבל אחריות מהות החיים (אם וככל שחלה עליה) לגובה עלות הפעילות ששולמה בפועל שבמסגרתה טוען המשתמש באתר שנגרמה לו הפגיעה או נזק.

 

 • השימוש באתר וזמינותו תלויה ברשת האינטרנט ורשת החשמל, מהות החיים לא תישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, זמני תגובה, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר או לגרום נזקים כלשהם.

 

 • מהות החיים לא תישא באחריות כלשהי לנזקים אשר ייגרמו למערכת המחשב ולתשתיות של המשתמש באתר או כל משתמש, אובדן מידע, וירוסים, נוזקה או כל נזק אחר הנובעים מהורדת מידע ותוכנות באמצעות שירותי האתר.

 

 • קישורים לאתרים אחרים – באתר עשויים להופיע קישורים(links) לאתרים אחרים, ישראליים או זרים. מהות החיים אינה אחראית לשירותים באתרים אחרים מכל בחינה שהיא, לרבות כל פגיעה ברגשות המשתמשים או כל נזק, כספי או אחר. הימצאות הקישור באתר אינה המלצה לבקר בו או מתן חסות מטעם מהות החיים, אלא אם כן מצוין כך במפורש. מהות החיים אינה אחראית למוצרים ושירותים אשר ניתן לרכוש מאתרים אחרים אשר מקושרים לאתר, כמו גם לסוגיית אבטחת המידע המבוקש באתרים הללו. מהות החיים מצהירה כי לא ננקטו מטעמה צעדים לבדוק את נכונות או מהימנות המידע הכלול בשירותים ובמוצרים המוצעים דרך אתרים כאמור. מהות החיים ממליצה לבדוק כל אתר אחר לפני גלישה ונטילת חלק בפעילויות המוצעות בו, ובכל מקרה – כל מי שנכנס לאתר אחר באמצעות קישור מהאתר עושה זאת על אחריותו בלבד.

 

 

במידה ויש לך שאלות בנוגע לתנאי השימוש אנא צור עמנו קשר במייל: info@mahuti.co.il .